• slide-avizier-2.png
  • slide-avizier.png

INSCRIEREA copiilor, la gradinita in anul scolar 2023-2024

ÎNSCRIEREA copiilor, la grădiniță în anul școlar 2023-2024 se va desfășura în perioada 15.06. - 30. 06. 2023!
Părinții se vor prezenta, cu dosarul pentru înscriere, la secretariatul școlii  din comună.
Program depunere dosare 9.00 - 13.00
Persoană de contact: Roșu Violeta.
Telefon 0752 485 992

DOSARUL TREBUIE SĂ CONȚINĂ:
-Cerere de înscriere
- Certificat de naştere copil (copie + original pentru confirmare)
- C.I. părinţi (copie + original)
- Hotărâre de divorț (acolo unde este cazul)
- Documente care fac obiectul criteriilor generale de înscriere (acolo unde e cazul)
- Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (se găsește la secretariat)

CONDIŢII / CRITERII DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR:
Se pot înscrie la grupa mică copiii care până la 31 august 2023 împlinesc 3 ani (născuți în perioada 01.09.2019-31.08.2023)
Se pot înscrie la grupa mijlocie copiii născuți în perioada 01.09.2018-31.08.2023
Se pot înscrie la grupa mare copiii născuți în perioada 01.09.2017-31.08.2023
În situaţia în care numărul de cereri este mai mare decât numărul de locuri libere, ocuparea acestora se va face în ordinea descrescătoare a vârstei copilului.

Criterii generale de departajare- pentru îscrierea în învățămîntul preșcolar (grădiniță)
- copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar (31. 08.2023)
- existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
- existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE
- existenta unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar anterior în unitatea noastră de învățământ