COMISII

Școala Gimnazială ,, Dimitrie Țichindeal Becicherecu Mic, jud. Timiș

 

COMISIILE DE LUCRU CARE FUNCȚIONEAZĂ

LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

AN ȘCOLAR 2017-2018

 

 1. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII:

Președinte: prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Jigmond Carina

 

 1. COMISIA METODICĂ A EDUCATORILOR:

RESPONSABIL-prof. înv. preșcolar Ghibu Marinela

Membri: prof. înv. preșcolar Stan Alina, prof. înv. preșcolar Boier Lucia, prof. înv. preșcolar Polhac Iuliana, prof. înv. preșcolar Vinchici Mihaela

 

 1. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR:

RESPONSABIL-prof. înv. primar Vladu Alina

Membri: prof. înv. primar Tămaș Daniela Elena, prof. înv. primar Ignat Adela, prof. înv. primar Tărău-Pop Camelia, prof. înv. primar Tărău-Pop Carmen

 

 1. COMISIA METODICĂ A ȘTIINȚELOR UMANISTE:

RESPONSABIL-prof. Szabo Sonia

Membri: prof. Jigmond Carina, prof. Igreț Alina, prof. Selley Elisabeta, prof. Tecar Lăcrămioara, prof. Safta Luminița

 

 1. COMISIA METODICĂ REALĂ:

RESPONSABIL-prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Cian Delia, prof. Cojocaru Luminița, prof. Craciunescu Mihaela, prof. Macovei Viorel

 

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM:

Președinte: director prof. Cian Delia

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Szabo Sonia

                 prof. Schwab Eugenia

 

 1. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ:

Președinte: prof. Ignat Adela

Membri: prof. Boier Lucia

                 prof. Crăciunescu Mihaela

 

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

Președinte: prof. Tărău-Pop Carmen

Membri: prof. Stan Alina

                 prof. Tecar Lăcrămioara

                 prof. Polhac Iuliana

Secretar: Ignat Adela

 

 1. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL:

Președinte: prof. Cojocaru Luminița

Secretar: prof. Tămaș Daniela Elena

Membri: Schwab Eugenia

 

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII:

Președinte: prof. Cian Delia

Secretar: prof. Tărău- Pop Camelia

Membri: prof. Vladu Alina

                 prof. Vinchici Mihaela

                 prof. Tecar Lăcrămioara

 

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE:

Președinte: prof. Cojocaru Luminița

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Szabo Sonia

                 prof. Schwab Eugenia

 

 1. COMISIA DE INVENTARIERE:

Președinte: director prof. Cian Delia

Membri: prof. Stan Alina

                 prof. Ignat Adela

                 prof. Tărău-Pop Carmen

                 prof. Crăciunescu Mihaela

 

 1. COMISIA DE RECEPȚIE BUNURI:

Președinte: prof. Szabo Sonia

Membri: prof. Vladu Alina

                 prof. Ghibu Marinela

 

 1. COMISIA DE CASARE, DE CLASARE ȘI VALORIFICARE A MATERIALELOR REZULTATE:

Președinte: prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Tămaș Daniela Elena

                 prof. Boier Lucia

 

 1. COMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘCOLARE:

Președinte: prof. Stan Alina

Membri: Ghibu Marinela, Boier Lucia, Polhac Iuliana, Vinchici Mihaela, Tămaș Daniela Elena, Ignat Adela, Vladu Alina, Tărău-Pop Carmen, Tărău-Pop Camelia

 

 1. COMISIA RESPONSABILĂ CU MANUALELE ȘCOLARE:

Președinte: prof. Tărău-Pop Camelia

Membri: prof. Jigmond Carina

                 prof. Tecar Lăcrămioara

 

 1. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR:

Președinte: director prof. Cian Delia

Secretar: prof. Szabo Sonia

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Tără-Pop Carmen

 

 1. COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

Președinte: prof. Tămaș Daniela Elena

Secretar: Crăciunescu Mihaela

Membri  profesori: Stan Alina, Ignat Adela, Jigmond Carina

 

 1. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ:

Președinte: prof. Szabo Sonia

Secretar: prof. Vladu Alina

Membru: prof. Ghibu Marinela

 

 1. COMISIA DE GESTIONARE S.I.I.R:

Președinte: d-na Roșu Violeta

Membri: prof. Tărău-Pop Camelia

                 prof. Tămaș Daniela Elena

 

 1. COMISIA CONSILIERE, ORIENTARE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:

Președinte: prof. Cojocaru Luminița

 

 1. COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII:

Președinte: director prof. Cian Delia

Membri: prof. Szabo Sonia

                 prof. Vladu Alina

 

 1. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI:

Președinte: prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Ignat Adela

                d-na Roșu Violeta

 

 1. COMISIA LAPTE-CORN:

Președinte: prof. Szabo Sonia

Membru: prof. Stan Alina