• slide-despre-noi-2.png
 • slide-despre-noi.png

Ziua Portilor Deschise 28.02.2019

 • Published: Monday, 25 February 2019 23:36

porti deschise
Sub genericul „Ne jucăm, învăţăm, creştem împreună”, Școala Gimnazială ,,Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, îşi deschide porţile pentru viitorii elevi care vor frecventa cursurile clasei pregătitoare în anul școlar 2019-2020 joi, 28.02.2019.

Vă așteptăm cu drag să descoperiți tainele şi universul şcolii,  între orele 10:00 – 11:00.

VEZI IMAGINI CU CLASA PREGATITOARE AICI

VIZIUNEA SI MISIUNEA

 • Published: Sunday, 26 November 2017 22:20

VIZIUNEA

Ne propunem să obținem rezultate competitive asigurând un proces instructiv-educativ de calitate, să stimulăm performanțele individuale ale elevilor și motivația învățării.

De asemenea, ne propunem să stimulăm cadrele didactice nu numai în vederea perfecționării ci și prin implicarea lor în actul decizional al școlii, prin responsabilizarea lor.

MISIUNEA

Misiunea școlii noastre este aceea de a ajunge la sufletele copiilor, spre a-i învăța să descopere ceea ce pot fi. Școala noastră pune în centrul întregii activități copilul, cu capacitățile, înclinațiile și nevoile lui, căutând să i le dezvolte în așa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în puterile lui de a răzbate în viață prin ceea ce este.

Această misiune nu poate fi îndeplinită fără ajutorul comunității. Încercăm să păstrăm un echilibru între tradițiile școlii, fiind deschiși în același timp spre ceea ce este nou.

COMISII

 • Published: Sunday, 26 November 2017 22:14

Școala Gimnazială ,, Dimitrie Țichindeal Becicherecu Mic, jud. Timiș

 

COMISIILE DE LUCRU CARE FUNCȚIONEAZĂ

LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

AN ȘCOLAR 2017-2018

 

 1. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII:

Președinte: prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Jigmond Carina

 

 1. COMISIA METODICĂ A EDUCATORILOR:

RESPONSABIL-prof. înv. preșcolar Ghibu Marinela

Membri: prof. înv. preșcolar Stan Alina, prof. înv. preșcolar Boier Lucia, prof. înv. preșcolar Polhac Iuliana, prof. înv. preșcolar Vinchici Mihaela

 

 1. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR:

RESPONSABIL-prof. înv. primar Vladu Alina

Membri: prof. înv. primar Tămaș Daniela Elena, prof. înv. primar Ignat Adela, prof. înv. primar Tărău-Pop Camelia, prof. înv. primar Tărău-Pop Carmen

 

 1. COMISIA METODICĂ A ȘTIINȚELOR UMANISTE:

RESPONSABIL-prof. Szabo Sonia

Membri: prof. Jigmond Carina, prof. Igreț Alina, prof. Selley Elisabeta, prof. Tecar Lăcrămioara, prof. Safta Luminița

 

 1. COMISIA METODICĂ REALĂ:

RESPONSABIL-prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Cian Delia, prof. Cojocaru Luminița, prof. Craciunescu Mihaela, prof. Macovei Viorel

 

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM:

Președinte: director prof. Cian Delia

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Szabo Sonia

                 prof. Schwab Eugenia

 

 1. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ:

Președinte: prof. Ignat Adela

Membri: prof. Boier Lucia

                 prof. Crăciunescu Mihaela

 

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

Președinte: prof. Tărău-Pop Carmen

Membri: prof. Stan Alina

                 prof. Tecar Lăcrămioara

                 prof. Polhac Iuliana

Secretar: Ignat Adela

 

 1. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL:

Președinte: prof. Cojocaru Luminița

Secretar: prof. Tămaș Daniela Elena

Membri: Schwab Eugenia

 

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII:

Președinte: prof. Cian Delia

Secretar: prof. Tărău- Pop Camelia

Membri: prof. Vladu Alina

                 prof. Vinchici Mihaela

                 prof. Tecar Lăcrămioara

 

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE:

Președinte: prof. Cojocaru Luminița

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Szabo Sonia

                 prof. Schwab Eugenia

 

 1. COMISIA DE INVENTARIERE:

Președinte: director prof. Cian Delia

Membri: prof. Stan Alina

                 prof. Ignat Adela

                 prof. Tărău-Pop Carmen

                 prof. Crăciunescu Mihaela

 

 1. COMISIA DE RECEPȚIE BUNURI:

Președinte: prof. Szabo Sonia

Membri: prof. Vladu Alina

                 prof. Ghibu Marinela

 

 1. COMISIA DE CASARE, DE CLASARE ȘI VALORIFICARE A MATERIALELOR REZULTATE:

Președinte: prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Tămaș Daniela Elena

                 prof. Boier Lucia

 

 1. COMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘCOLARE:

Președinte: prof. Stan Alina

Membri: Ghibu Marinela, Boier Lucia, Polhac Iuliana, Vinchici Mihaela, Tămaș Daniela Elena, Ignat Adela, Vladu Alina, Tărău-Pop Carmen, Tărău-Pop Camelia

 

 1. COMISIA RESPONSABILĂ CU MANUALELE ȘCOLARE:

Președinte: prof. Tărău-Pop Camelia

Membri: prof. Jigmond Carina

                 prof. Tecar Lăcrămioara

 

 1. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR:

Președinte: director prof. Cian Delia

Secretar: prof. Szabo Sonia

Membri: prof. Ghibu Marinela

                 prof. Vladu Alina

                 prof. Tără-Pop Carmen

 

 1. COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

Președinte: prof. Tămaș Daniela Elena

Secretar: Crăciunescu Mihaela

Membri  profesori: Stan Alina, Ignat Adela, Jigmond Carina

 

 1. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ:

Președinte: prof. Szabo Sonia

Secretar: prof. Vladu Alina

Membru: prof. Ghibu Marinela

 

 1. COMISIA DE GESTIONARE S.I.I.R:

Președinte: d-na Roșu Violeta

Membri: prof. Tărău-Pop Camelia

                 prof. Tămaș Daniela Elena

 

 1. COMISIA CONSILIERE, ORIENTARE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:

Președinte: prof. Cojocaru Luminița

 

 1. COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII:

Președinte: director prof. Cian Delia

Membri: prof. Szabo Sonia

                 prof. Vladu Alina

 

 1. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI:

Președinte: prof. Schwab Eugenia

Membri: prof. Ignat Adela

                d-na Roșu Violeta

 

 1. COMISIA LAPTE-CORN:

Președinte: prof. Szabo Sonia

Membru: prof. Stan Alina